WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 

«Одружіння Семена Горкуші. Навколо ватажка, чи (по урядовому) розбійника Семена Горкуші в свій час утворилося чимало легенд та переказів, як про героя того часу. Що ж до фактичного ...»

ДМИТРО ГРАХОВЕЦЬКИЙ .

Одружіння Семена Горкуші .

Навколо ватажка, чи (по урядовому) розбійника Семена Горкуші

в свій час утворилося чимало легенд та переказів, як про героя того часу .

Що ж до фактичного матеріялу, то його є не так багато, бо головна

справа про нього з товаришами зберігається в Лепінграді, а стаття

Маркевича («Русское Слово» за 1859 р.) теж на сьогоднішній день, є бібліорафічною рідкістю. Зважаючи на такі обмежені джерела по цьому питанню, не доводиться нехтувати й дрібними архівними даними, що трапляються в провінціяльних архівах. Зокрема, щодо одружіння Горкуші, то в «Кіевской Ст.» 1895 р., кн. 4, була про це згадка (публікація Румянцева), але обставини одружіння пе були наведені, бо ця справа виявлена лише тепер в фонді «Полтавської Дух. Консисторії» х) й має такий заголовок «Дло о обвнчаиіи Протопопіи Миргородской села Шарковщины священникомъ Василіемъ Моховимъ, вора Семена Горкупіу съ двкою Чвиркаловною и о протчемъ» стор. 212. Стрічаємось з Горкушою в цій справі (матеріялі), коли він, загнаний політично2), мріяв про осіле життя в слободі Ромодапівці (сучасна Лубенська округа). Тут Горкуша, як видно з зізнань, «приторжиль у Кучеренка (ромоданівського мешканця) леваду для поселеня». Всі дані, щодо Горкуші, доводиться вибірати з зізнань на слідстві, яке переводилося в тій площі, чи знав Мохов8), кого він вінчає? Чи знали «поручители», за кого вони ручилися? Чи знала економія, кого вона приймала в «підданство»? Звичайно, коли виявилося з публікації уряду, що ІваненкоТоркуша «явный разбойникъ», то на слідстві скупі давалися свідчення *й кожен замовчував про те, що він в дійсності знав про Горкушу, а .особливо замішані в справі вінчання його. Всього в цій справі (вінчання) давали свідчення та складали зізнання 21 особа: свящ. Мохов, дяк, паламар, прикажчик економії Замогильний, писар економії Соляников, 3 поручителі, ген,майор Шамшев, титар Усік, попадя та 10 селян (5 з Ромоданівки і 5 з Шарківщини).

Свідчення селян, як саме об єктивне, бо вони безпосередньо не були під слідством, а викликані лише, як свідки, було такого змісту:

«Именуемій Семен Горкуша въ Ромодановку невдомо отколь пришелъ еще въ 1783 году на весн, какого жъ мсяца и числа они не вспомнятъ, квартировалъ всегда въ уздномъ господскомъ дом, именовался козакомъ зъ бывыхъ запорожскихъ Козаковъ Семеномъ не Горкушею, но Лисим, какъ же онъ обходился Честно или нтъ, не знаютъ, и ни отъ кого не слихали, и будучи тамо тотъ Горкуша выкопалъ колодязь и надъ онимъ каплицю въ два департамента съ чотирмя дверми своимъ коштомъ выстроилъ, потомъ женился на дочер вдовы ромодановской жителки Анни Чвиркалки двк Меланіи, а за чіимъ дозволеніемъ тое чинилъ они не вдаютъ, да и чтобъ онъ былъ воръ, или разбойникъ, поелику не ромодановской (житель, но) бродяга, не знаютъ, и не слихали ни отъ кого, ходитъ же было по слобод Ромодановк всегда съ откриJ) Полтавський Краєвий Історичний Архів. 2) Кошовик Сем

–  –  –

тымъ лицомъ, но чтобъ были каковы на лиц его знаки полагаеміе осужденнымъ на казнь невидли, волосовъ оной былъ рудихъ, бріется подъ чубъ, лица красного чистого, одежа была на немъ перемнная богатая разноцвтная, сапоги сафянные, шапка запорожская. Почему и признавали они его за почотного человка, чтобъ же священникъ Моховъ съ онимъ Горкушею когда либо гд обращался невидли, и ни от кого не слихали, ибо реченный Горкуша квартировавшій въ господскомъ ромодановскомъ уздномъ дом, и самъ не всегда живетъ было, но болше въ отлучкахъ обращался а куда точно и за чемъ они такъ же незнаютъ и не слишали ни отъ когоі» .Священик Мохов з свого боку в зізнанні так освітлює Горкупіу .

«Значащійся по длу разбойникъ Горкуша обращался примрно какъ бы житель владнія господина генералъ маіора Шамшева слободи Ромодановки бывая между тмъ и въ сел Шарковщин до обвнчанія его то есть 783 года ноября по 13 число боле года, во образ купца такъ что по бывъ. чрезъ дв и боле недель въ Ромодановк въ уздномъ панскомъ двор, и паки какъ бы по своему промислу отезжаетъ невдомо куда; носился жъ слухъ якобы онъ козакъ изъ бывыхъ запорожскихъ дачъ, и туда за промисломъ здитъ, но привозилъ ли что изъ какихъ товаровъ не видалъ, и подлннО' ли оттуду или зъ другихъ мстъ, и какихъ имяно, не слихалъ, и самъ отомъ съ нымъ никогда рчи не имлъ и не опрашивалъ, между тмъ прожитіемъ и въ церковь и везд по селу безъ закрытія лица ходитъ было, однако въ его Мохова ни одного раза ни исповдовался ни приобщался, яко во время псотное такъ яда бывалъ въ отлучкахъ, и називался онъ не Семенъ Горкуша, но Семенъ Івановкчъ Иваненко, отомъ же, почему онъ подъ видомъ купца чрезъ толико времени по пущаемъ былъ къ прожитію въ слобод Ромодановк, не знаетъ, и никого о томъ, что онъ за человкъ и откуду зашелъ, не спрашивалъ, и съ нимъ до обвнчанія обращенія не имлъ, чтобы извдать о немъ, разсуждая, что о немъ Горкуш подробное извданіе зависитъ отъ помщика генерала маіора ІТІамшева, и экономіи его, и если бы сумнителный былъ человкъ, пачеже какъ оной разбойникъ Горкуша, ни когда бы безъ племенного свиднія содерживанъ во владніи его генерала маіора быть не моглъ, а посему и знаковъ на казнь осуяеденнымъ полагаемыхъ ни когда на немъ не примчалъ.. .

Кром того, что оной разбойникъ прозывался Иваненкомъ, хотя бы и прямо навивался Горкушею, не имлъ онъ священникъ причини забирать о немъ каково либо сомнніе и потому, что оной ирояотвал чрезъ вышепрописаннсе время въ слобод Ромодановк отъ села Шарковщиніи, въ приходъ котораго и оная слобода принадлеясигъ, верстъ за 3 состоящей, съ вдома помщика генерала Шамшева въ той слобод прошлого лта состроилъ коштомъ своимъ колодязь и каплицу... самъ генералъ за пріздомъ зъ Лубень, гд жительство овое иметъ, въ Ромодановку, осматривалъ строеніе оное, причемъ кром работниковъ и самъ тотъ Горкуша былъ, и онъ Моховъ будучи въ Ромодановк по надобности приходской, случился такъ же быть, приведши до того колодязя лошадь свою для напою... Тотъ же вышепомннаемый воръ Горкуша говоритъ совсмъ невносъ, и не гугниво, но ясно, только попендливо нсколько, почему чтобъ въ оного былъ спорченъ носъ отъ вирванія ноздрей, или отъ ранъ зъ того случившихся, и малйшаго случая къ примчанію взять неможно было и не примчалъ. Обращеніемъ его какъ въ рчахъ такъ и в одяніи и въ протчемъ совсмъ сходственное бывымъ запорожскимъ козакамъ. Бывая по вышеписанному въ Ромодановк приходить было въ церковь въ воскресные и праздничные дни въ одну литургію, и при немъ одинъ человкъ вомсто слуги бывалъ, будучи же въ церкв ему священнику на молитви копеекъ по пять и въ карнавку давалъ, а между тмъ одного времени предъ всмъ въ церкв Одружіння Семена Горкуші бывшимъ народомъ обяснялся намреніемъ, дать на колоколъ триста рублей, однако недалъ».. .

Повінчано Горкушу, як сказано вже вище, 13 листопада 1783 року .

Той самий Мохов про це так оповідає на слідстві в дух. консисторії:

«Когда поддатые его пр-ва ген. Шамшева жители шарковскіе Андрей Кучеренко и Иванъ Карлашъ прошлого 783 года ноября 10... пришли къ нему священнику безъ его Горкуші съ объявленіемъ, что1 називающійся Иваненко (а не Горкуша) желаетъ понять себ въ супружество крестьянку его пр-ва двку Меланію Чвиркаловну, и уже оную заручилъ за себе, просили обвнчать ихъ, увряя при томъ, что онъ человкъ несумнительный, и записался въ подданство ихъ помщика вчно, да и друга(го) никакова между ними къ бракосочетанію препятствія нетъ, но какъ оные старости никакова обявленія ни словесного ни писменного отъ генерала не дали ему къ обвнчанію ихъ, то безъ позволенія владлческаго и внчать ихъ не согласился, а обявилъ имъ, чтобы на то отъ генерала или зъ экономіи его, со увреніемъ о несумиительств ихъ въ бракосочетаніи, представили ему писменной видъ, а между тмъ когда и оамъ генералъ на другой день прибылъ зъ Лубенъ въ село Шарковщину, и онъ Моховъ съ прибытіи его увдомился, ходилъ нарочито для увдомленія, съ позволенія его пре-ва тотъ именующійся Иваненкомъ съ двкою Чвиркаловною желаетъ бракомъ сочетатись, на что генералъ обявилъ, что онъ къ своему приказчику Замогилному писалъ, дабы оной обявилъ ему Мохову его генерала велніе о обвнчаніи ихъ, при чемъ и ему Мохову словесно притвердилъ, обвнчать ихъ безъ сумвнія, каково велніе отъ генерала получа, и не увдомлясь о навивавшемся Иваненкомъ Горкуш, отъ куду и что за человкъ отойшовъ въ свой домъ.. .

За отездомъ генерала зъ села Шарвовщини, паки прибыли выше показанные старости Кучеренко и Карлашъ съ прописуемымъ уже Горкушею въ домъ его и паки просили обвнчать его Горкушу 13 ноября, но онъ Моховъ... внчат не согласился... не имя на то писменного вида.. .

при чемъ они увряя его, какъ о томъ Горкуш, что онъ доволно имъ свдомъ, яко боле года уже живетъ во владніи господина генерала, и зписанъ въ подданство, такъ и о двк Чвиркаловн... Моховъ сказалъ имъ, что если отъ экономіи, кром устною вленія, какъ вышеі значилъ, отъ генерала маіора ему Мохову данною писменный выдъ по порядку представлять, то и обвнчать ихъ не откажется, съ чемъ оные и отойшли отъ него.. .

А 12 ноября, то есть на другой день бытія старостъ съ Горкуіпею принесл къ нему Мохову самъ одинъ писаръ экономіи Пантелемонъ Ооляниковъ отъ экономіи за рукою своею и правящаго экономіею Мойоея

Замогилного сообщеніе съ точнымъ написаніемъ сего:

Копія .

Изъ экономическою его превосходителства господина генералъ маіора Александръ Яковлевича Шампіева шарковского правленія господину села Шарковщины священныку его пречестности отцу Василію Мохову .

Сообщеніе .

Оное правленіе соблюдая въ приращеніи болшой экономіи его превосходителства интересъ а паче главнаго управителя возложенную на сіе правленіе довренность въ разсужденіи тхъ оботоятелствъ приговорили новопринятого на жителство въ подданство его превосходителства въ слободу Ромодановку Семена Ивановича принять и женится ему на донор Меланія1) Чвыркалевн позволить дабы жъ ваша пречестность въ обвнчаніи его съ оною Чвнркаловиою не ігрепятствовали (какъ онъ *) Це слово дописано Моховим власноручно .

50 Дмитро Граховецький и преждех) сей экономіи до сего времени доволно встямъ былъ) послать къ вамъ сіе сообщеніе, которое и посылается, и ваша пречестность да благоволитъ быть извстны и учинить посему. 1783 году ноября 12 дня .

Правящій экономіею Моисей Замогилный2). Писарь Пантелеймонъ Соляниковъ .

По таковому сообщенію отъ экономіи онъ Моховъ не забырая далшего сомннія, обявилъ писарю Ооляникову, чтобы приготовились т лица на другой день, тоесть ноября на 13 число къ обвнчанію, и по отход писаря Соляникова отъ его Мохова, когда прибылъ подданный Романъ Коломійченко къ нему Мохову для полученія увдомленія, заразъ ли пріздить свадб, или на литургію ко обвнчанію, то онъ Моховъ, веллъ пріздить заразъ на ночь въ ПІарковщину, дабы желающіе брачитись лица могли вислушать утреню, и по утрен виисиовдатись, почему какъ оные лица, такъ и бывшіе съ нимъ старости Иванъ Карлашъ, Романъ Коломійченко и Григорій Живоглядъ, бояринъ одинъ и дружка одна для деряганія имъ внцовъ, коихъ имена и прозванія упомнили и прибыли въ село ПІарковщину въ вечеру поздно уже и нестановлясь нигд на квартир, прибыли къ ему Мохову на ночь въ дворъ, а за прибытіемъ хотя онъ свящ. Моховъ никакова съ прописаннымъ Горкупіею не имлъ знакомства и непросилъ къ себ на квартиру, однако обночевать яко своимъ прихожанамъ не прекословилъ. А на другой день, то есть 13 ноября въ понеделникъ вся веселная компаня была на утрен, по выслушаніи которой жениха Горкупіу и невсту его Чвиркаловну виисповдалъ, а по исповди оной Горкуша просилъ заразъ обвнчать ихъ по резону, что уже было на разсвт, а ему де приготовитись надлежало къ свадб, для которой общанное отъ экономіи сивуху и прочою слдовало доставить завремено въ Ромодановку но какъ свидтелствъ не имлъ и о томъ нть ли между брачущимися како(го) родства плотскаго или духовнаго и не имется ли въ жениха жени въ живыхъ то и отказивался внчать ихъ, но какъ между тмъ одно свидтельство о неимніи между нимъ никакова родства отъ Андрея Кучеренка и Ивана Карлаша а другое отъ Романа Коломійченка и Грицка Живогляда генералскихъ же подданыхъ дани ему свидтелства..., за тмъ онъ и обвнчалъ его на утрен, при чемъ кром свадебныхъ людей, были экономіи приказчикъ Замогилный, и писарь Соляниковъ» .

Про акт вінчання Горкуші паламар цієї церкви Корній Шаповалеико так свідчить (навожу його тому, що на першому: допиті його свідчення ріжнилося від зізнань Мохова): «Отъ священника Мохова възявши дозволеніе быть въ колоколъ назаутреню и попробитіи вооной какъ начали собирался прихожане въ церковь, то вышепоименованніе бывшіе въ священника ромодановскіе люде между коими и предъ изображенній невдомій человкъ .

.. въ туюжъ церковь въшель и сталъ залвимъ криласомъ в кутку... примтами ЖЪ СИМИ ВОЛОСОВЪ рудихъ бріется подъ чубъ лица красного чистого кругловатого росту средственного въ кафтан красномъ матеръялномъ въ шуб блакитной подшитой хутромъ лисмъ здланной славянкою, а лтъ ему какъ бы зъ сорокъ, и между тмъ утреннимъ пніемъ сказывалъ ему пономарю священникъ Моховъ что предъ изображенною стоявшею залвимъ криласомъ человка обвнчивать будемъ и називалъ его поимени Семеномъ а попрозванію Горкушею...»

На другому ж допиті Шаповалеико вже казав, що «священникъ Моховъ неговорилъ ему пономарю, что оною залвимъ клиросомъ стоящого человка будемъ внчать, називая его поимени Семеномъ, а попрозванію Горкушею...» а на першому допиті показав, так «отъ страха, надясь удобне себе защитить въ такомъ случаи».. .

*) Прежде написано на підчищеному місці .

а) Замогильний був неписьменний. Обидва прізвища писані однією рукою .

Одружіння Семена Горкуші 51 «По обвінчаній Горкуші», продовжує далі зізнання Мохов, «съ Чвиркаловпою просилъ ихъ однихъ яко своихъ, прихожанъ у его Мохова по литургіи быть в дом и пообдать, почему вышедъ зъ церкви, нкоторые зъ свадебныхъ людей отхали въ Ромодановку, а оной Горкуша съ невстою своею пошли къ приказчику Замогилному, за начатіемъ же литургіи, паки пришли зъ приказчикомъ въ церковь, и выслушавъ литургію, какъ одна для ныхъ зъ старостою бояриномъ и дружкою оставалась повозка, то пошли вс къ нему Мохову въ домъ для принесенія за обвнчаніе почтенія, о прибытіи коихъ къ нему онъ Моховъ, поелику еще по литургіи другую пару своихъ прихожанъ внчалъ и незналъ, за приходомъ ж зъ церкви въ домъ засталъ ихъ зъ приказчикомъ и веселною компаніею въ изб и пляшку горлки ими принесенную съ хлбомъ, почему неоказиваясь передъ ними яко прихожанами своими грубо, просилъ всхъ ихъ пообдать въ его, кои вс компаніею, то есть: молодіє, приказчикъ, старости и бояринъ зъ дружкою и обсдали, кром одного съ компаніи, а кого имяно упомнилъ, отправилъ Горкуша въ Ромодановку съ кухвою горлки и съ вишневкою данными на свадбу съ экономіи господской, по обд' жъ вс' отхали въ Ромодановку, и его Мохова просилъ тотъ Горкуша на свадбу, однако онъ по недосужности, пачеже почитая первой день веселного акта не приличнымъ, не похалъ, а былъ въ дом, для обду, же онаго отъ Горкуши ни какова приносу небыло, и о приуготовленіи для нихъ обда Горкуша его Мохова не просилъ, кром, что сивухи дв. кварти къ обду отъ экономіи приказалъ приказчикъ принесть, кая и принесена была, такожъ и самъ онъ Моховъ приуготовлнія на обдъ нарочитого недлалъ, а толко за одну політику къ такому отлично себе показующему человку просилъ отобдать что случилось... Передъ обвнчаніемъ Горкуши съ Чвиркаловною указныхъ въ церкв предъ народомъ испитаній нечинилъ за скоростію ихъ ОЕадбы... Отъ его Горкуши какъ предъ обвнчаніемъ такъ и потомъ ничего въ награжденіе ни онъ ни причетники не получали, и малйше ничего не требовали, а толко самъ онъ обдаючи въ его общался учинить награжденіе ему Мохову и всмъ причетникамъ, но заизбгомъ его безвстно общаніе осталось безъ выполненія, проживалъ же онъ но браковнчаніи ноября отъ 13 по 30 того жъ ноября въ дом тещи своей зъ своякомъ своимъ и оною тещею, особого же дому для него не было отведено и самъ не имлъ. Бжалъ онъ Горкуша съ слободи Ромодановки такимъ образомъ: когда узду Лубенского въ сел Клепачахъ обворовано някогось козака но прозванію Демура, и тамошные козаки послду зимнему веденному въ Ромодановку дознавъ; что въ тую слободу воры бжали для укривателства, и едучи чрезъ Лубни обявили въ нижнемъ тамошнемъ суд о томъ, то зъ суда капитанъ исправникъ Петръ Назарскій зъ засдателями... и командою Козаковъ прибыли по тому клепачевскими козаками наказуемому слду даже до Ромодановки, а за прибытіемъ въ оную сыскавъ въ двор тамошнего подданного... близъ двора Горкуши проживающого повозку санную съ лошадми еще не випряженную на полненную вещми, начали спрашивать того человка, чія повозка и кто пріхалъ, когда же онъ сказалъ, что его повозка, и былъ въ Лубняхъ въ господина своего, и по приказанію его иметъ хать въ село Шарковщину къ приказчику Замогилному, то оны не увряюь на его рчи, и заразъ осмотрвъ повозку нантли въ ней разные воровскіе вещи., а нашедши какъ и самъ уже признался предъ ними что воровскіе вещи, связали его, по томъ во всей слобод Ромодановк по его показанію, гд воръ ловили и вязали воровъ, между какою поимкою когда пришли и въ домъ Горкупш то онъ невдомо какимъ случаемъ бжалъ безвстно, а. свояка его Горкуши коего имени и прозванія не знаетъ съ женою, и жену его взяли подъ арестъ... точно ли и показанный Горкуша былъ тмъ ворамъ соучастд 52 Дмитро Граховецький никъ, и за нимъ ли прізжали незналъ, и знать особливо же Горкушу примчать по го скромности и по важному обхожденію, что онъ воръ, никакъ неможно было .

За представленіемъ всхъ тхъ воровъ и Горкушину жену зъ своякомъ его и женою въ уздный судъ, когда открилось съ показанія ихъ, (какъ понимать можетъ), что и Горкуша воръ и обвнчанъ нимъ Моховымъ, то зъ суда нижнего посланнымъ въ духовное миргородское правленіе сообщеніемъ требовало висилиш его Мохова въ судъ... но заявкою разсмотри засдатель того суда Андрей Запорожскій сообщеніе отъ экономіи ему данное, и свидтельства поручниковъ, по коимъ онъ обвнчалъ, сказалъ, что до его Мохова потому суду дло не касается... и тогда съ ордера духовнаго правленія увидлъ, что тотъ нимъ обвнчанный Горкуша есть воръ, и кром того названія Горкуша називайся и Легкоступъ, а кто его названіи двое суду созналъ въ ордер не показано...»

Що ж до зізнань инших учасників повінчання Горкуші, то всі вони схожі на зізнання Мохова. Ріжняться лише зізнання тих, що попали по цій справі до в язниці, як: Замогильний, Соляников, Карлаш, Кучеренко й Живогляд. Замогильний «на очних ставках» з Моховим зовсім відкидає своє сприяння й участь у повінчанні Горкуші, так: «сообщенія писать не веллъ... и писалъ ли оное Ооляниковъ и въ какихъ выраженіяхъ тожъ относилъ ли къ священнику Мохову и одинъ или съ кмъ другимъ онъ Замогилний не знаетъ». В церкві, говорить, був випадково. «Припасовъ».. .

ему Иваненку не общалъ и не давалъ (на весілля), кром что онъ Замогилный за деньги пріздившему изъ слободы Ромодановки подданному Павлу Музиченку кой уже умре на ту Иваненка свадбу три ведра горлки каждое цною по 1 руб. отпустилъ». Па обіді у Мохова, каже, що теж не був .

Соляников також зрікається всього, навіть, коли зрівняли його руку1) й «сообщеніе», то він, все ж таки, його не визнав за своє, «потаился», а закидав Мохову, що і він «не всю правду сказа,тъ, въ чемъ же именно не обяснилъ» .

Карлаш на допиті відкидає те, шо немов би то він ходив до Мохова просить аби він обвінчав Горкушу. Не відкидає лише Карлаш того, що дійсно він возив Лисого (Горкушу ) на вінчання .

Кучеренко теж зрікся всього, іцо сказав про нього Мохов. Зрікся навіть того, що був і на вінчанні Лисого (Горкуші). Живогляд теж зрікся своєї участи в вінчанні. Коломійченко, він же Босенко2), втік раніш, а тому до в язниці не попав .

Ген.-майор Шамшев теж вийшов чистим у цій справі: він писав до миргородського дух. правління, що розпорядження про повінчання Горкуші він нікому не давав, а «выходить... двкамъ на сторону не запрещю, и чтобъ о томъ онъ (приказчик) объявилъ мое позволеніе священнику, что оные (ті, що вінчалися разом: з Горкушею) двки свободны, а затм уже писано ли, или нтъ, имъ Замогильнымъ съ экономическаго правленія (коего я никогда не учреждалъ и не зналъ чтобъ было таковое) к нему Мохову, и въ какихъ то обстоятельствахъ, а равно и о потчисткахъ или подправкахъ втомъ сообщеніи оказавшихся, я не знаю и оныхъ... Чвиркалина зятей ни передъ тмъ, ни посля, нигд я не видалъ, да и не было мн нужды видть, и чтобъ съ нихъ послдней именовался Горкушею и былъ сумнительной и шельмовной человкъ, ни отъ кого не слыхалъ...» .

Вирок духовного суда за повінчання Горкуші був такий: «священника Мохова... чтоже прежде обвичанія не длалъ указаныхъ въ церкв опиСоляников під зізнаннями розписувався друкованими літерами, а сообщеніе писано звичайними .

2) Кошовик, К. Ст., 1883 р., З $и .

Одружіння Семена Горкуші 53 товъ и отъ самихъ старостъ не взялъ подписокъ, но посля оные веллъ дячку пописать... оштрафовать ссилкою на годъ въ монастырь въ священно-служеніе и труды монастырскіе, но какъ онъ священникъ чрез все время производства сего дла, тоесть прошлого 1784 года марта отъ 14 числа всего же годъ и три мсяц находится неотлучно въ здешнемъ катедральномъ монастыр, по разнымъ до его отъ консисторіи, и отъ уголовной палати касавшимся надобностямъ, то и вмнить ему сіе время въ заслуженную зпитемію, а затмъ не посилая въ монастыръ, отпуститъ на приходъ за подпискою впредь при всякихъ браковнчаніяхъ наблюдать всегда того, что по правиламъ святыхъ отецъ, и высочайшимъ указамъ предписано, неупустительно... въ слдствіи чего сообщить его сіятельству (Румянцеву) и въ уголовную палату, съ требованіемъ поступленія съ приказчикомъ Замогильнымъ, писаремъ Соляниковимъ, и съ старостами по строгости законовъ, яко сущими виновниками такова брака, и всхъ его противузаконныхъ происшествій» х) .

Дальніша доля ув язнених невідома .

1) Зауважую, що для мене все ж таки не ясно, хто писав сообщение, чи сам Мохов підробив, коли Горкуша втік, чи дійсно Соляников йому приніс?


Похожие работы:

«О.А.Димитриева Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева Культура пития: концептуализация действия спиться концептуализация, способ глагольного действия, языковая картина мира, стереотип, менталитет В.А.Богороди...»

«1 КУРС Студенческая газета № 2 (10) февpаль 2014 ЗАЩИТНИКИ ВЫШКИ СПЕШИТЕ ДАРИТЬ ДОБРО! ПОДСЛУШАЛИ СОДЕРЖАНИЕ Над номером работали: Катя ВИТМАН Ксюша ПОДДУБНАЯ Юля ТРИФОНОВА ВАДИМ ГРАБАРЬ: Оля МАРАСАНОВА "Увлечен всегда одним – людьми. ОбщеМаша ИВАНОВА нием, работой с ними, их обучением, поддержкой, развитием" Слава ПРЕСМА...»

«ПОРТФОЛИО РОДИНОЙ НАТАЛЬИ ФЕДОРОВНЫ преподавателя музыкально теоретических дисциплин ГБПОУ РМ Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова. Должность преподаватель музыкально-теоретических дисциплин. Дата рождения: 11 декабря 1975 г.Профессиональное образование: Среднее-специальное – преподаватель музыкально-теоретическ...»

«vyazanie_letnih_koftochek_spicami_shemy_i_opisanie.zip Физиогномические знамения служанке твоя нацеливается беспомощной груди в стенке индские разрежения любимой деточке маме жене дипломатичной полутени в куртине влюбленн...»

«ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "АЛЬКОР" ул. Хохрякова, д. 88, г. Тюмень, 625000 тел.: (3...»

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 77 Принято Утверждаю педагогическим советом МАОУ СОШ № 77 Директор МАОУ СОШ № 77 И.Я. Киба Протокол № 1 Приказ № 43 от 30.08.2016 от 30.08.2016 Рабочая программа учебного курса "Алгебра" (базовый...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА" (ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина")...»

«Краевое государственное казённое образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Сосновоборский детский дом" Программа деятельности КГКОУ "Сосновоборский детский дом" по восстановлению кровной семьи "Шаги нав...»
 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.